Verslag digitale ALV

Maandag 30 november jl werd voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging een digitale Algemene Ledenvergadering gehouden. Door de coronamaatregelen was het nog niet mogelijk geweest in 2020 een ALV te organiseren.

Jaarstukken goedgekeurd

Tijdens deze vergadering werden de jaarstukken behandeld en door de ALV goedgekeurd. De club heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van 5.400 euro. De kascontrolecommissie (Henny Hilgerdenaar en Janny Van Pelt) complimenteerde de penningmeester met de financiële huishouding en het mooie resultaat. Janny werd door de voorzitter bedankt voor haar bijdrage in de afgelopen twee jaar en Teunis van Eekelen werd bereid gevonden volgend jaar Henny in de kascommissie te vergezellen.

Begroting vastgesteld

Ook werd de begroting voor 2020 vastgesteld(!) met een verwacht positief resultaat, we kunnen nu echter al wel met zekerheid stellen dat het coronajaar 2020 niet positief zal worden afgesloten. De penningmeester verwacht een tekort van ongeveer 7.500 euro.

Bestuurs wisselingen

Frank Mees had al eerder besloten dat hij dit jaar het bestuur zou gaan verlaten. Frank heeft in twee etappes vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van de club en heeft als bestuurslid en vrijwilliger (samen met Jolanda) ontzettend veel voor onze club betekent. We zullen op een later moment onze dank daarvoor alsnog op een passende wijze vorm geven. In de opvolging van deze bestuursvacature werd voorzien door Rina Arkesteijn te verkiezen als nieuw bestuurslid. Rina heeft het afgelopen jaar al warmgedraaid en is volledig ingewerkt. Rina veel succes.

Ook Frans Viveen heeft kenbaar gemaakt per 1-1-2021 als bestuurslid te zullen stoppen. In die vervanging is nog niet voorzien. In de ALV van maart 2021 zullen we hier bij stilstaan en invulling aan gaan geven.

Volgende ALV 15 maart 2021

De volgende reguliere ALV staat gepland op maandag 15 maart om 20.00 uur en naar we hopen kunnen we dan weer fysiek elkaar ontmoeten.

Het Bestuur