Bespeelbaarheid banen bij sneeuw, vorst of opdooi

Het wel/ niet bespeelbaar verklaren van banen vindt plaats door het bestuurslid Facilitaire Zaken; bij diens afwezigheid wordt waargenomen door de voorzitter. De voorzitter kan deze taak in specifieke gevallen delegeren aan een ander (bestuurs)lid. Degene die besloten heeft tot sluiting van de banen bepaalt in principe ook het moment dat de banen weer bespeelbaar zijn.

Dagelijks wordt beoordeeld of de banen bespeelbaar zijn. Bij droge vorst met temperaturen tot ca. -10°C mogen de banen bespeeld blijven worden. Bij sneeuwval, ijzel of ijsvorming zullen de banen direct onbespeelbaar worden verklaard en kan en mag er op zowel de tennis- als padelbanen niet meer worden gespeeld. De banen mogen niet worden betreden en de sneeuw mag niet worden verwijderd.

Als er sprake is van opdooi dan worden alle tennisbanen en padelbanen 1 & 3 onbespeelbaar verklaard *). Vanaf dat moment wordt zo vaak als nodig en minimaal dagelijks gecontroleerd of de banen al weer bespeelbaar zijn. Wanneer de vorst uit de banen is verdwenen en de periode van opdooi voorbij is, zullen de banen weer vrij worden gegeven om te spelen. Mocht het zijn dat de vorstperiode twee of meer ijsdagen (temperatuur overdag niet boven nul) met nachttemperaturen van -5°C of lager had, dan zullen we uit voorzorg minimaal 2 x 24 uur “niet bespeelbaar” in acht nemen.

Als alle banen gesloten worden vanwege het niet bespeelbaar zijn van de banen, dan wordt het park gesloten, dan gaat het paviljoen dicht en dan worden de padel- en tennislessen en overige activiteiten geannuleerd. Als padelbanen 2, 4, 5 en 6 bespeelbaar blijven dan gaan de activiteiten de gepland zijn op die banen door en blijven het park en paviljoen open tijdens de normale openingstijden.

Na een periode van opdooi zijn de banen mogelijk nog een beetje zacht. Na het vrijgeven van de banen kan het 2 tot 3 weken duren voordat de ballen weer stuiteren zoals we gewend zijn. De banen zijn in het begin misschien nog een beetje zacht maar de banen stabiliseren zich weer na enige tijd bespeling. De toplaag heeft tijd nodig om weer goed op de ondergrond aan te sluiten.

Banen wel of niet bespeelbaar wordt gecommuniceerd door:

  • Plaatsing van mededeling op de website en de Clubapp dat de banen tot nader order niet bespeelbaar zijn. In de mededeling wordt ook aangegeven wanneer de volgende keuring van de banen zal plaatsvinden. De webmaster zorgt voor deze communicatie.
  • Degene die de keuring verricht hangt een bordje bij de poorten met daarop de tekst dat de banen niet bespeelbaar zijn en haalt het bordje weg als de banen weer bespeelbaar worden verklaard.
  • De betreffende banen worden door de secretaris (of systeembeheerder) geblokkeerd voor reserveringen en activiteiten in het reserveringssysteem “All United”.
  • De paviljoenbeheerder, barcaptain, competitieleider en bestuursleden worden rechtstreeks geïnformeerd door degene die de keuring verricht. Zij zullen vanuit hun rol overige belanghebbenden informeren zoals bijvoorbeeld de trainer, de bardienst en contactpersonen voor activiteiten.

Opmerkingen:

Ook bij andere extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld storm, hevige regen, sneeuwstorm en extreme vorst kan het bestuur besluiten om de banen te sluiten. Bij onweer moeten alle spelers van de banen! Volg te allen tijden de aanwijzingen van het bestuur, voor je eigen veiligheid en om beschadigingen aan banen te voorkomen.

Ga bij het niet bespeelbaar zijn van de banen er niet automatisch vanuit dat je bardienst of wedstrijd niet doorgaat maar zoek hiervoor altijd afstemming met de barcaptain, competitieleider of organisator van de activiteit. Het kan namelijk best zijn dat er een alternatieve oplossing is bedacht.

*) Noot: in geval van opdooi kan er op padelbanen 2, 4, 5 en 6 gespeeld worden omdat die op kropor (drainbeton) liggen en daarom in principe minder of geen last hebben van opdooi.

Gezelligheid en gezond bewegen hand in hand voor spelers van elk niveau