Lid worden?

Leuk dat je interesse hebt om lid te worden! Vanwege de populariteit van padel is ons ledenaantal enorm gegroeid. We tellen inmiddels meer dan 900 leden. Om de druk op de padelbanen niet hoger op te laten lopen, hanteren we momenteel een ledenstop padel (senioren/volledig lidmaatschap) én een stop om op de wachtlijst geplaatst te worden. U kunt dus dit jaar niet meer op een wachtlijst geplaatst worden.

Nieuwe leden zijn nog steeds welkom voor de volgende lidmaatschappen: minioren en junioren (tot 18 jaar), senioren (overdag lid). Nieuwe leden in de categorieën jongsenioren en senioren, die alleen willen tennissen, kunnen een lidmaatschap afsluiten waarmee ze alleen tennisbanen kunnen reserveren.

TPC Maaspoort is met haar ruim 900 leden een zeer actieve tennis- en padelvereniging in ’s-Hertogenbosch waar gezond bewegen en gezelligheid worden gecombineerd door spelers van alle niveaus.

De vele activiteiten, zoals de clubochtenden en -avonden, clinics, één- en meerdaagse (open) toernooien, (interne) competitie, clubkampioenschappen en feestavonden, zorgen ervoor dat je snel andere leden leert kennen. Wij wensen je veel plezier op onze vereniging.

Welk lidmaatschap past bij jou?

Als lid kun je bij TPC Maaspoort tennissen èn padellen op ons park naar gelang de keuze van jouw lidmaatschap. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende lidmaatschappen.

Een jaarlidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer jij gedurende een seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato, per kwartaal, berekend worden.

Als TPC Maaspoort willen we graag een positieve bijdrage leveren aan het sporten door de jeugd, daarom zijn er – afhankelijk van de leeftijd – diverse aantrekkelijke lidmaatschappen beschikbaar.

Trainen zonder lidmaatschap

Vanuit SimonTENNIS/SimonPADEL worden er diverse cursussen aangeboden. Naast de reguliere lessen, kun jij jouw inschrijven voor ‘Maak kennis met tennis’ en/of ‘Maak kennis met padel’. Indien er ruimte is, kun je deelnemen zonder lidmaatschap. Informeer hier naar de mogelijkheden: info@simonpadel.nl, info@simontennis.nl Telnr. 073-6126170 (ma t/m vrij tussen 09:00 en 17:00 uur).

Minioren (Actief lid)
55per Jaar
Minioren zijn leden
tot en met 8 jaar.
(je bent 8 jaar als je in het
lopende kalenderjaar 8 wordt)
(Actief lid)
Junioren (Actief lid)
80per jaar
Junioren zijn leden
van 9 t/m 17 jaar.
(je bent 9 jaar als je in het
lopende kalenderjaar 9 wordt)
(Actief lid)
Jongsenioren (Actief lid)
115per jaar
Bedoeld voor jongeren van 18 t/m 24 jaar.
(je bent 18 al je in het lopende
kalenderjaar 18 wordt)
Voor nieuwe leden is op dit moment alleen Tennis mogelijk.
Senior (Actief lid)
175per jaar
Voor alle mensen vanaf 24 jaar
(je bent 24 jaar als je in het
lopende kalenderjaar 24 wordt).
Voor nieuwe leden is op dit moment alleen Tennis mogelijk.
Senior (Overdag lid)
140per jaar
Spelen van Ma t/m Vrij
van 9-19 uur en in het
weekend van 13-19 uur.
(Overdag lid)

Lidmaatschap Informatie

Gezinskorting

Indien u met meer dan 3 personen uit een gezin lid bent, kunt u de volgende korting op de contributie toepassen:

  • Bij 4 leden uit een gezin: 10% van het totale bedrag
  • Bij 5 of meer leden uit een gezin: 15% van het totale bedrag

Inclusief ongevallenverzekering

Als u lid bent van TPC Maaspoort wordt u als officieel KNLTB-bondslid geregistreerd en op grond hiervan gratis verzekerd via de KNLTB voor een ongevallenverzekering. Voor meer informatie klik op: ongevallenverzekering. Je KNLTB nummer is je verzekeringsnummer.

Minima

Behoort u tot de doelgroep minima en u of uw kinderen willen lid worden van TPC Maaspoort, dan heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch hier verschillende regelingen voor zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je samenwerken, ontdek je waar je goed in bent en maak je nieuwe vrienden. Is er thuis te weinig geld? Dan betaald het Jeugdfonds de contributie en lessen bij TPC Maaspoort. Meer informatie hierover vindt je op: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Een voorbeeld hiervan is een vergoeding contributie sportclub: €100,- per persoon per kalenderjaar. Voor meer informatie over de gemeentelijke regelingen voor de minima, kunt u de website raadplegen: www.s-hertogenbosch.nl.

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het WMO-loket, op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op nummer: 073-6159333. Bij dit loket kunt u ook informatie vragen over subsidiemogelijkheden via Jeugd Sport Fonds.

Opzeggen lidmaatschap

Een regulier tennislidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail opgezegd te worden bij de ledenadministratie en eindigt nooit automatisch als u om wat voor reden dan ook niet meer wil of kan tennissen. Om een lidmaatschap voor het komende jaar op te zeggen, dient het lidmaatschap vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd. De ledenadministratie bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail. Opzeggen van het lidmaatschap na 1 december heeft tot gevolg dat het lidmaatschap met een jaar verlengd wordt.

De Lidmaatschappen

Inschrijfgeld € 25,00

Met je inschrijving wordt je automatisch lid van de tennisbond KNLTB. Als bondslid kun je deelnemen aan toernooien en competities. De KNLTB ledenpas ontvang je binnen een week per post. Deze pas heb je nodig om binnen te komen door onze toegangspoort en je kunt hiermee op de club het digitaal afhangbord gebruiken om een baan te reserveren. I.v.m. Corona is het digitale afhangbord in het paviljoen tijdelijk niet beschikbaar en kun je alleen een baan reserveren middels de Clubapp. Minioren en junioren betalen bij ons geen inschrijfgeld.

Minioren (Actief lid) € 55,-

De allerkleinsten heten bij ons minioren. Dit zijn leden tot en met 8 jaar (je bent 8 jaar als je in het lopende kalenderjaar 8 wordt). Zij mogen dagelijks tot 19.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen.

Junioren (Actief lid) € 80,-

Dit lidmaatschap is bedoeld voor kinderen van 9 t/m 17 jaar (je bent 9 jaar als je in het lopende kalenderjaar 9 wordt).

Jongsenioren (Actief lid) € 115,- Voor nieuwe leden is op dit moment alleen Tennis mogelijk.

Dit lidmaatschap is bedoeld voor jongeren van 18 t/m 24 jaar. (je bent 18 al je in het lopende kalenderjaar 18 wordt). Je mag dagelijks tennissen en padellen tot 23:00 uur. Als jongere moet je verplicht 2 bardiensten per jaar te draaien. Je mag je ook aanmelden voor de reservepoule daarmee betalen leden jou € 50,- als je voor hen een bardienst draait. Natuurlijk kun je als jongere deelnemen aan alle interne- en KNLTB gerelateerde toernooien en competities.

Senioren (Actief lid) € 175,- Voor nieuwe leden is op dit moment alleen Tennis mogelijk.

Voor alle mensen vanaf 18 jaar is het senioren lidmaatschap. Je bent 18 jaar als je in het lopende kalenderjaar 18 wordt. Met dit lidmaatschap mag je dagelijks tennissen en padellen bij TPC Maaspoort tot 23:00 uur. Daarnaast kun je deelnemen aan alle interne- en KNLTB-gerelateerde toernooien en competities.

Als Senior lid ben je verplicht bardiensten te draaien. Het aantal bardiensten wordt per jaar vastgesteld. Je kunt besluiten deze allen af te kopen of iemand uit de Reservepoule bardienst te vragen een bardienst van je over te nemen. Je kunt je ook zelf aanmelden voor de Reservepoule bardienst. Hiermee help je TPC Maaspoort de bar open te houden en betalen leden jou € 50,- wanneer je voor hen een bardienst draait.

Overdag lidmaatschap € 140,-

Het Overdag lidmaatschap is voor iedereen die van maandag t/m vrijdag wil tennissen of padel spelen tussen 09:00 en 19:00 uur en/of in het weekend tussen 13:00 en 19:00 uur. Dit lidmaatschap is aantrekkelijk vanwege de hoge mate van beschikbaarheid aan vrije banen op dit tijdstip èn de lagere contributie. Ook als Overdag lid kun je deelnemen aan alle interne- en KNLTB-gerelateerde toernooien en competities.

TPC Maaspoort gaat er van uit dat je als Overdag lid beschikbaar bent om eventueel overdag bardienst te draaien en/of (onderhouds)werkzaamheden te verrichten in het paviljoen of op het park. Het aantal bardiensten wordt per jaar vastgesteld. Je kunt besluiten deze allen af te kopen of iemand uit de Reservepoule bardienst te vragen een bardienst van je over te nemen. Je kunt je ook zelf aanmelden voor de Reservepoule bardienst. Hiermee help je TPC Maaspoort de bar open te houden en betalen leden jou € 50,- wanneer je voor hen een bardienst draait.