Veranderingen in afhangsysteem: Update 6 april

Beste leden,

Sinds 31 maart is het afhangsysteem aangepast om twee redenen.

1. Alle leden in de gelegenheid stellen om een baan te reserveren zonder dat men daarvoor tot middernacht moet opblijven.

Op dit moment kun je maximaal één week vooruit boeken met één reservering. Na iedere gespeelde wedstrijd, kun je direct afhangen voor een volgend moment.

2. Optimaal gebruik van de banen in de avonduren

Soms zagen wij 15 of 30 minuten vrijvallen tussen de baanreserveringen. Om dit te voorkomen, hebben we gekozen voor vaste speeltijden in de avond; vanaf 17:45 uur tot 21:45 uur kun je alleen nog per uur afhangen. Op deze manier worden de banen maximaal gebruikt. Het hanteren van vaste speeltijden heeft gevolgen:

  • In eerste instantie kun je een baan al met 2 personen afhangen. Wij willen je verzoeken zo snel mogelijk met 4 personen af te hangen, wanneer je met 4 gaat spelen. Ook hier geldt: iedereen die op de baan staat, staat in het reserveringssysteem.
  • Na aanvangstijd kun je de baan niet meer reserveren, ook al wordt hierop niet gespeeld. All United onderzoekt of je in een lopend uur alsnog kan afhangen.

We willen nogmaals benadrukken:

  • Hang alleen af met jouw eigen pasje
  • Iedereen die speelt, MOET hebben afgehangen in het systeem
  • Annuleer tijdig wanneer jouw wedstrijd niet doorgaat
  • Houd je aan de lopende Corona-richtlijnen en verlaat na het sporten direct het park

Extra toezicht

De komende periode wordt extra gecontroleerd of iedereen zich aan de regels houdt. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van het bestuur, maar van alle leden. Spreek elkaar, indien nodig, op een nette manier hierop aan.

Evaluatie 20 mei

Tijdens het bestuurlijk overleg van 20 mei evalueert het bestuur de hierboven genoemde verandering van reserveren. Ook zal het bestuur de inmiddels diverse nieuwe ontvangen verzoeken, waaronder het verhogen van het aantal mogelijke reserveringen per persoon en het afhangen van de padelbanen met minimaal 4 personen tegelijk, meenemen in haar evaluatie.

Note: Alleen als iedereen zich aan de regels houdt, kan er betrouwbaar worden geëvalueerd.

Op- en/of aanmerkingen kun je mailen naar secretariaat@tpcmaaspoort.nl.

Richtlijnen Tennis en Padel

Gezelligheid en gezond bewegen hand in hand voor spelers van elk niveau