TPC terugkoppeling meedenk-avonden

Toekomst van TPC Maaspoort

Ruim 100 leden dachten mee over de toekomstplannen van onze vereniging tijdens de meedenk-avonden, die werden gehouden op 6 en 11 juli jl.

Onze voorzitter Matthijs Jansen informeerde de leden over de ontwikkelingen van tennis en padel in het algemeen en binnen onze club. Aansluitend presenteerde hij verschillende opties voor de inrichting van ons park en de aanpak van ons paviljoen. Het bestuur en diverse commissies hebben de afgelopen maanden gedegen onderzoek gedaan naar wat er mogelijk en wenselijk is. Matthijs bedankte de commissieleden voor al hun inspanningen. De aanwezige leden konden meedenken over de toekomstplannen en beide avonden waren enerverende en zeer interactieve sessies.

Belangrijke punten die aan de orde kwamen waren:

  • Padel blijft groeien terwijl tennis als sport naar verwachting licht zal krimpen.
  • Ons ledenaantal is in korte tijd enorm gegroeid; we hebben bijna 900 leden en een ledenstop, we hebben momenteel ca. 80 mogelijke padelleden op de wachtlijst.
  • De druk op de padelbanen is veel hoger dan de druk op de tennisbanen; we hebben ook veel meer padelcompetitieteams dan tenniscompetitieteams.
  • We kunnen niet uitbreiden “buiten de hekken”, dit is de uitkomst van een overleg met de gemeente.
  • Onze “padelcommunity” is uniek en willen we kunnen blijven faciliteren; de huidige padelleden willen vaker kunnen spelen.
  • In de beleidsvisie van ons bestuur zouden we tennisbanen 5 en 6 willen vervangen door vier nieuwe padelbanen.
  • Ons paviljoen is toe aan renovatie of vernieuwing, met name het sanitair, de kleedkamers en de keuken voldoen niet meer, en de ruimte is te klein voor ons ledenaantal.
  • Voor het paviljoen werden vier opties gepresenteerd, uiteenlopend van minimaal investeren tot complete vervanging.

Na de presentatie werd er met de aanwezige leden gepraat over de verschillende opties en was er ruimte voor de hierbij horende emoties. Denk aan inleveren van twee tennisbanen ten behoeve van vier nieuwe padelbanen. Padellers reageerden enthousiast, tennissers gaven duidelijk aan zich in het nauw gedrukt te voelen. Ook de consequentie voor een andere verdeling tussen tennis- en padelbanen werd besproken. Er werd meegedacht over renovatie van het paviljoen. En werd er toegelicht welke financiële consequenties ieder plan heeft. Ook werd er gediscussieerd over hoeveel leden we als vereniging willen hebben en hoe we het ledenaantal blijven managen. Hoeveel banen zijn er überhaupt nodig voor het aantal leden dat wij momenteel hebben? Deze avonden zijn genotuleerd en over alles dat besproken is, zal worden nagedacht bij de vervolgstappen.

Hoe verder? Bijzondere ALV in het najaar

De verwachting is dat het bestuur in het najaar een bijzondere algemene ledenvergadering (bijzondere ALV) zal uitroepen en met een uitgewerkt voorstel komt. Gebaseerd op al het werk gedaan in de verschillende commissies en de input van de meedenk-avonden. Tijdens een Bijzondere ALV besluiten leden of het bestuur het dan voor te stellen plan kan gaan uitvoeren. Belangrijke randvoorwaarde is dat leden medeverantwoordelijk zijn voor het realiseren van het plan. We hebben veel vrijwilligers en deskundigheid nodig om de plannen te realiseren. Ondertussen is het bestuur al aan de slag gegaan met voorbereidingen op het gebied van geluidsonderzoek en de benodigde vergunningen.

Vacature
Tijdelijke vrijwilligers noodzakelijk

Wat betekent dit? Mooie plannen liggen klaar en deze realiseren kan alleen met hulp van leden. We hebben jou keihard nodig om scenario’s te realiseren, gesprekken met de (evt.) bouwers te voeren, toezicht te houden op de werkzaamheden, etc. Vele handen maken licht werk en zorgen dat wij met zijn allen gaan genieten van de vele voordelen die het nieuwe park zal bieden.

Help jij mee?
Informeer naar welke tijdelijke bijdrage jij kunt leveren. Stuur een mail naar secretariaat@tpcmaaspoort.nl en wij nemen graag contact met je op.

Het bestuur

Gezelligheid en gezond bewegen hand in hand voor spelers van elk niveau