Toegangspoort clubterrein

Graag zo min mogelijk de steen bij de toegangspoort gebruiken!

Beste Leden

Op dit moment werkt niet bij iedereen de KNLTB pas voor de toegangspoort. Hierdoor wordt er regelmatig een steen gelegd zodat de poort niet in het slot kan vallen. Uiteraard zeer gastvrij voor alle leden waarbij de KNLTB pas niet werkt maar het plaatsten van de steen heeft ook een negatieve keerzijde.

Het blijkt dat er ook niet leden op het park verblijven, en zelfs een Padelbaan als voetbalveldje gebruiken.

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw toegangssysteem met nieuwe pasjes voor iedereen. Graag tot die tijd zo min mogelijk de steen gebruiken maar even de poort voor elkaar openen. En laten we allemaal kijken of de aanwezige op het park ook echt lid zijn. Iedereen kan dit makkelijk even checken in de ClubApp bij baan reserveren en kijken of er leden op de baan staan.

Laten we gezamenlijk zorgdragen voor onze vereniging en in deze donkere dagen waarbij het clubhuis dicht moet zijn goed op elkaar letten. Zodat we een gezonde veilige vereniging blijven.

Het Bestuur