Taakverdeling bestuursleden

Heldere taakverdeling van bestuursleden

We zijn nu een maandje op weg in de nieuwe bestuurssamenstelling. Wij praten jullie graag even bij…

Sinds de laatste ALV werken wij aan een heldere takenverdeling van bestuursleden. Hierbij hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders kracht, ambities en ervaringen. Hoe ziet dit er momenteel uit?

Dagelijks bestuur

  • Voorzitter: Matthijs Jansen
  • Penningmeester: Frank Maas
  • Secretaris: Els van den Bergh

Algemene bestuursleden

  • Accommodatie: vacature
  • Communicatie, PR en werving: Rina Arkesteijn
  • Beheer & Exploitatie paviljoen: Leo Leijtens
  • ICT en projecten: Mario van den Broek
  • Jeugdzaken & All United: Joeri Smits
  • Sportieve zaken: Bart Mees

Wat is het verschil met voorheen?

We hebben één taakgebied opgesplitst. ‘Werving & Sponsoring’ is nu ‘Communicatie, PR en werving’ geworden en een commissie sponsoring onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. Daarnaast is er een taakgebied ‘ICT en projecten’ belegd.

Vacature

We zijn nog niet helemaal op sterkte. Zo hebben we een vacature bestuurslid ‘Accommodatie’. Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan ons park en paviljoen, alsmede voor de techniek en installaties. Interesse? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Mario vd Broek.

Voor Jeugd& Jongeren zaken zoeken we een lid die zo snel mogelijk door Joeri kan worden ingewerkt als zijn mogelijke opvolger in het bestuur. De jongeren commissie (JOPA) is al actief op zoek en ook hebben we meer jeugd waar sturing aan gegeven moert worden. Is dit iets voor jou neem dan contact op met Joeri Smits.

Hoe nu verder?

Wij zullen de komende tijd het vrijwilligersbeleid verder vormgeven. Ieder bestuurslid gaat aan de slag met het adequaat invullen van zijn/haar commissie. Zodra er meer informatie is, zullen wij dit met jou delen.

Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Vind je het leuk om bij te dragen aan een nog mooiere en gezelliger vereniging, neem dan contact op met een bestuurslid. Samen kijken wij graag waar jij iets kunt betekenen voor TPC Maaspoort.
Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Wij horen of lezen het graag!

Namens het bestuur,

Matthijs Jansen

Gezelligheid en gezond bewegen hand in hand voor spelers van elk niveau