Update Corona Maatregelen - 16 augustus

Zondag 16 augustus 2020

Door een opleving van het virus zijn de Corona maatregelen aangepast met name om het bron- en contactonderzoek beter mogelijk te maken en zo de verspreiding van het virus te beperken. Voor deze nieuwe maatregelen hebben we onderstaande actiepunten gerealiseerd. Op deze manier kunnen we als vereniging zo goed mogelijk voldoen aan de nieuwe maatregelen.

Intekenlijst bij de bar.

Hierop kunnen de mensen die op het park zijn geweest zonder dat zij in de planning stonden (wedstrijdplanning of afhangsysteem) hun naam en telefoonnummer vermelden. (Zoals ook nu in de Horeca moet) Deze lijsten worden alleen voor het bron- en contact onderzoek gebruikt indien nodig en na 14 dagen vernietigd.

LET OP afhangen nu extra belangrijk!!!

Het afhangen is sowieso al persoonlijk maar nu is het extra belangrijk dat de leden die in het afhangsysteem staan ook daadwerkelijk op de baan staan. De afhang informatie wordt indien noodzakelijk in overleg met betrokkenen dan verstrekt voor het onderzoek. Dus let er allemaal op dat de reservering in overeenstemming is met de personen die op de baan staan!

Alle tafels genummerd

Daarnaast worden alle tafels genummerd en willen we jullie vragen om na het spelen aan de tafel met hetzelfde nummer te gaan zitten als het nummer van de baan waarop je gespeeld hebt. Deze tafel is dan voor die baan gereserveerd. Daarnaast zullen we ook invulformulieren op de tafels leggen voor de mensen die liever niet op een lijst staan. Zij kunnen dit persoonlijke formulier achter de bar inleveren

De overige Corona maatregelen blijven ook nog steeds van kracht. Dus voel je jezelf niet lekker BLIJF THUIS. Houdt nog steeds anderhalve meter afstand en blijf zoveel mogelijk zitten als je niet op de baan staat.

Nieuwe richtlijnen

Dinsdag vergadert de barcommissie over de nieuwe richtlijnen. Mochten hier nog extra maatregelen uit komen zullen we jullie hierover informeren.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Corona maatregelen.
Wij vertrouwen op jullie medewerking.

Het Bestuur

Corona Virus KNLTB