Algemene Ledenvergadering 2024

Beste Leden van TPC Maaspoort,

Hierbij de agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Datum: Dinsdag 12 maart
Tijdstip aanvang: 20:00 uur
Locatie: Paviljoen TPC Maaspoort

Agenda ALV

 • Opening & mededelingen
 • Ingekomen stukken & afmeldingen
 • Vaststellen notulen ALV 2023
 • Financieel Jaarverslag 2023
 • Bevindingen kascommissie
 • Vastellen begroting 2024
 • Contributie
 • Barreglement
 • Sociale veiligheid en vertrouwenscontactpersonen
 • Rookbeleid, naar een rookvrije club
 • Projecten park en paviljoen
 • Bestuur, mutaties en nieuwe bestuursleden
 • Uitreiking Theo Peeperkamp Trofee
 • Rondvraag

Notulen 2023

De begroting en de notulen kunt u vlak voor de vergadering vinden in de clubapp bij
Menu > Clubinformatie > Bestanden Algemene Ledenvergadering 2024. Indien u vragen hebt voor de rondvraag wilt u deze dan mailen naar secretariaat@TPCmaaspoort.nl

Denk ook eens na over wat jij kan doen om de gezelligste tennis èn padel club van Den Bosch te blijven.

Het bestuur

Gezelligheid en gezond bewegen hand in hand voor spelers van elk niveau