Plannen vervanging tennisbanen

Maandag 02 december 2019

Stand van zaken kunstgras tennisbanen.

Deze herfst is gebleken dat de waterdoorlatendheid van de oude kunstgras tennisbanen 3, 4 7 en 8 slecht is. Ondanks het doorspuiten van de drainage wat afgelopen zomer heeft plaatsgevonden bleken de banen tijdens regenbuien erg snel te nat te worden en bleef ook het water na afloop van een bui lang op de baan staan. Samen met de KNLTB en de onderhoudsaannemer is gekeken naar de mogelijke oorzaken en conclusie is dat de backing van de mat is dichtgeslibd. Dit wordt veroorzaakt door de ouderdom van de mat. Vandaar dat onze onderhoudsaannemer de mat van kunstgrasbanen 3 en 4 vorige week heeft geperforeerd en afgelopen week is tijdens regenbuien gebleken dat deze actie zeker nut heeft gehad. Terwijl banen 7 en 8 blank stonden en zelfs de plassen op de overige tennis-en padelbanen aanwezig waren bleken de twee behandelde banen prima bespeelbaar. Vandaar dat banen 7 en 8 op korte termijn ook behandeld zullen worden. Met deze maatregel verwachten we dat de achterste tennisbanen nog minimaal een tennisseizoen mee kunnen.

Plannen voor vervanging

Voor het bestuur is dit wel reden om nu de plannen voor vervanging van de kunstgras tennisbanen concreet te maken en de hiervoor gereserveerde financiële middelen aan te spreken. Momenteel worden offertes aangevraagd voor het vervangen van de banen inclusief de omliggende hekwerken. Aangezien we geld voor het vervangen van de banen hebben gereserveerd zijn we in staat om ook snel te schakelen en indien nodig de banen op korte termijn te vernieuwen. Afhankelijk van de offertes zullen de werkzaamheden komend voorjaar of in het najaar van 2020 worden uitgevoerd. Ook wordt overwogen om niet alleen de oudste tennisbanen maar ook banen 1 en 2 te vernieuwen. In dat geval zullen al onze speelfaciliteiten weer helemaal van topkwaliteit zijn.

Het Bestuur