Drank en consumptieregistratie

Drie veranderingen in de bar

Voor veel leden wordt de inzet van ons nieuwe paviljoenbeheerteam al zichtbaar.
Gefaseerd gaan zij de bardienst en het onderhoud van het paviljoen onder de loep nemen en waar nodig, in overleg met het bestuur, wijzigingen doorvoeren. Uiteraard staat hierbij het belang van de club en haar leden voorop.

Een volgende stap is het efficiënter maken van de bardienst en het voorraadbeheer.
Hiervoor worden nu 3 wijzigingen doorgevoerd.

  • Aanpassing drankassortiment
  • Geautomatiseerd voorraadbeheer
  • Kassascherm voor de betaler

Drankassortiment

Mede om de bardienst te vereenvoudigen wordt ons assortiment aangepast. Een eenduidiger drankassortiment waarin voldoende keuze voor onze leden en tevens gebaseerd op het alcoholbeleid zoals dit verwoord is in het Huishoudelijk reglement.

De keuzes in dit assortiment zijn met name gebaseerd op de registratie van de verkopen in de afgelopen jaren, de contracten met leveranciers en de beschikbare gegevens over voorkeuren van leden.

Met 4 bieren op tap en 7 bieren in fles is en blijft bier een belangrijk segment in het assortiment. Hertog Jan Pilsener wordt het standaard biertje, ofwel pilsje, bij TPCMaaspoort. Daarnaast blijft de zeer gewaardeerde Weizener en Leffe Blond op tap. Deze tapbieren zijn ook met 0% beschikbaar, maar dan in flesje. Op een 4e tap wordt een wisselend seizoen- of speciaalbier aangesloten. Het aanbod bier in fles, met en zonder alcohol, blijft zoals het nu is waarbij ook een seizoenbier of speciaalbier wisselend zal zijn opgenomen.

Sterke drank wordt afgebouwd. Het verbruik is minimaal terwijl een grote diversiteit aan dranken en glazen moet worden aangehouden. Als alternatief wordt een premix Bacardi/Cola geïntroduceerd. Bij voldoende belangstelling zal deze na enige tijd definitief in het assortiment worden opgenomen.

Het assortiment fris, warme dranken, sportdrank en wijnen blijft zoals het nu is. Uiteraard blijft het drankaanbod een punt van aandacht en waar nodig zal dit worden bijgesteld.

Geautomatiseerd voorraadbeheer

Ons kassasysteem is inmiddels ingericht om op basis van de geregistreerde consumpties de voorraadaanvulling te bepalen. Hiervoor is het essentieel dat iedere verbruik/consumptie op de kassa wordt aangeslagen. Voor commissies, vrijwilligers en incidentele evenementen (bijv. clinics) kan dit via de bekende bonnenregistratie. Als het verbruik niet correct geregistreerd wordt, kunnen artikelen uit voorraad raken en dus op enig moment niet meer beschikbaar zijn. Voor de komende periode gaan de paviljoenbeheerders dagelijks controleren of de registratie en voorraad nog in overeenstemming zijn. Bij afwijkingen zal direct actie worden ondernomen om de oorzaak te achterhalen.

Kassascherm voor de betaler

De kassa krijgt een extra schermpje zodat degene voor de bar ook kan zien wat er aangeslagen wordt. Als betaler weet u dan dat het juiste bedrag wordt afgerekend en voor welke consumpties. Dit zorgt er ook voor dat onjuiste registraties worden verminderd en hopelijk zelfs voorkomen zodat het voorraadbeheersysteem juist is. Het bekende geprinte bonnetje blijft daarbij ook beschikbaar.

Het Bestuur

Gezelligheid en gezond bewegen hand in hand voor spelers van elk niveau