Digitale ALV 15 maart om 20:00 uur

Beste leden van TPC Maaspoort,

Op maandag 15 maart vanaf 20:00 uur vindt de tweede digitale ALV plaats. Vanaf 19:30 kan men inloggen in de digitale bijeenkomst. De daadwerkelijke vergadering begint om 20:00 uur (zo heeft men 30 minuten de tijd om te kijken of alles goed werkt).

Digitale ALV

Tijdens de ALV zullen we gebruik maken van een online vergadertool. De link voor de vergadering ontvangt u via de uitnodigingsmail Digitale ALV. U kunt het beste zorgen voor een computer/laptop om alles goed te kunnen volgen. Daarnaast het verzoek om vragen vooraf te mailen naar secretariaat@tpcmaaspoort.nl deze vragen zullen tijdens de rondvraag behandeld worden. Tijdens de vergadering is er ook ruimte tot het stellen van vragen, maar dat willen we zoveel mogelijk proberen te voorkomen om zo de vergadering gestructureerd te laten verlopen. Afmelden voor de ALV kan zoals gebruikelijk door te mailen naar het secretariaat secretariaat@tpcmaaspoort.nl.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken/afmeldingen
 3. Vaststellen notulen ALV 2020 (zie: Verslag eerste Digitale Ledenvergadering)
 4. Financieel jaarverslag 2020 (Financieel overzicht ALV maart 2021)
 5. Bevindingen kascommissie
 6. Vaststellen begroting 2021 (Financieel overzicht ALV maart 2021)
 7. Vaststellen toekomstplannen TPC Maaspoort
 8. Bestuursverkiezing
  • Voorzitter: kandidaat Matthijs Jansen
  • Algemeen bestuurslid: kandidaat Mario van den Broek
  • Exploitatie: kandidaat Leo Leijtens
 9. Uitreiking Theo Peeperkamp Trofee
 10. Rondvraag

De jaarstukken voor de ALV en uitleg over het werken met teams staan in de Clubapp bij clubinformatie, zie onderstaande screenshot. De financiële stukken zullen hier later aan worden toegevoegd

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur