Terug- en vooruitblik

De kerstdagen zijn voorbij en 2022 nadert. Wij kijken graag met je terug en nog liever met jou vooruit naar komend jaar.

De maatregelen vanwege het coronavirus hebben ook dit jaar weer invloed gehad op het aantal uren speelplezier. We gingen in en uit lockdown. Soms beperkt, soms volledig. Ondanks deze beperkingen kijken wij terug op een aantal hele mooie momenten. Zo hebben wij fantastische toernooien gehouden met veel deelnemers, uitdagende wedstrijden gespeeld en veel (kijk)plezier beleefd.

Ook kende 2021 sportieve en gezellige competitiedagen èn hebben wij veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Onze groeidoelstelling werd ruimschoots overtroffen. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de waardevolle steentjes die alle vrijwilligers hebben bijgedragen, onder bezielende leiding van het bestuur. Wij willen alle vrijwilligers nogmaals van harte bedanken voor hun inzet!

Wat gaan wij doen in 2022

Dat wij als bestuur niet hebben stilgezeten, blijkt ook uit de lijst met concrete besluiten genomen in de laatste bestuursvergadering. Hier volgen zij op een rijtje.

  • De grasmatten van tennisbanen 1 en 2 worden voor de start van de voorjaarscompetitie vernieuwd.
  • We streven ernaar om padelbaan 1 en 3 in het najaar van 2022 te vervangen.
  • Vanaf de voorjaarscompetitie geldt dat er tijdens de competitie weekeinde minimaal 1 baan beschikbaar moet zijn voor recreanten.
  • TPC Maaspoort zal in 2022 deelnemen aan padel voorjaar-, najaars- en wintercompetitie. We hebben besloten om de padel zomercompetitie niet te faciliteren, om zo ruimte te houden voor toernooien en vrij spelen.
  • We willen starten met een laddercompetitie. (*)
  • Vanaf september willen we starten met een Tennis Alles-in-1-lidmaatschap voor de jeugd. Hieronder valt het lidmaatschap van onze club, competitiedeelname, trainingen en diverse activiteiten.
  • In de eerste helft van 2022 worden er geen actieve ledenwerfacties gehouden, omdat de druk op met name de padelbanen momenteel als te hoog wordt ervaren. In juli zal er een evaluatie plaatsvinden.
  • Het instellen van een commissie ‘Uitbreiding TPC Maaspoort’. Deze commissie zal de mogelijkheden tot uitbreiding van padelbanen onderzoeken
    (niet ten koste van tennisbanen) en met een voorstel komen.

(*) Voor het organiseren en begeleiden van een laddercompetitie zoeken wij leden die dit willen organiseren. Heb jij interesse? Stuur een mail aan: sportievezaken@tpcmaaspoort.nl

Natuurlijk plannen wij ook komend jaar fantastische toernooien en competitiedagen, maar ook andere gezellige momenten voor leden, denk aan de JOPA-avonden, de clubochtenden en een laddercompetitie.

Wij hebben enorm veel zin in komend jaar. Wij wensen jou en jouw dierbaren een fijne jaarwisseling en een sportief en gezond 2022. Tot ziens in het nieuwe jaar!

Namens het bestuur,

Matthijs Jansen (voorzitter)

Gezelligheid en gezond bewegen hand in hand voor spelers van elk niveau