Algemene huis- en gedragsregels

Onderstaande huis- en gedragsregels zijn opgesteld zodat we op een prettige manier gebruik kunnen maken van alle faciliteiten. Het is geen volledige opsomming van wat wel en niet mag. Laat je leiden door je gezond verstand en hoe jij wilt dat er met jouw spullen wordt omgegaan.

Algemeen

Alle handelingen en gedragingen, welke in strijd zijn met de goede orde en wetgeving zijn natuurlijk ook hier verboden zoals:

  • Hinderlijk en onbehoorlijk optrede
  • Beklimmen van de omheining
  • Verontreinigen van de banen, omliggend terrein en paviljoen
  • Gedragingen waardoor schade kan ontstaan aan eigendommen van de club of benadeling van de club.
  • Drugsgebruik en handel
  • Diefstal

Cameratoezicht

Er zijn twee camera’s achter de bar geplaatst om ongeregeldheden achter de bar te voorkomen. De beelden welke door deze camera’s worden opgenomen, worden vastgelegd en bewaard. In een protocol zijn de afspraken vastgelegd rondom het gebruik van deze beelden

Paviljoen

Het paviljoen is een ontmoetingsplaats voor onze leden, hun familie of genodigden. Barvrijwilligers treden op als gastheer van de vereniging en hebben zodoende het recht om namens het bestuur gasten op hun gedrag te wijzen. Daarnaast hebben zij een voorbeeldfunctie en dienen zich daarnaar te gedragen.
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen mogen door de dienstdoende barvrijwilliger of een ander namens het bestuur handelend persoon uit het paviljoen en van het terrein worden verwijderd.

Blijf af van etenswaren die niet van jouw zijn (geldt natuurlijk voor alle spullen).

Help ons het paviljoen schoon te houden door bijvoorbeeld:

  • Je schoenen uitkloppen op de roosters voor de trappen
  • Kopjes en glazen terug te zetten op de bar
  • Geen rommel achter te laten
  • Peuken niet op het terras of het terrein te gooien

Alcoholgebruik

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd of toegang tot het terrein van de vereniging worden ontzegd. Desondanks blijft alcoholgebruik ieders eigen verantwoordelijkheid.
Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot o.a. door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. Ook acties als "rondje van de zaak" zijn niet toegestaan.
Er wordt geen alcohol verkocht aan personen beneden de 16 jaar en geen sterke drank aan personen beneden de 18 jaar.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het paviljoen of elders op het terrein van de vereniging.

In het paviljoen gekochte alcoholhoudende drank nuttig je in het paviljoen of op de terrassen en niet op de baan of buiten het terrein van de vereniging.

Schenktijden van alcoholhoudende drank zijn gelijk aan de openingstijden van het paviljoen (te vinden op het publicatiebord" Facilitaire Zaken").

Roken

Het is niet toegestaan te roken in het paviljoen, de kleedruimtes, de toiletten (inclusief de hal voor de toiletten), de keuken en de overige ruimtes. Op het terras mag gerookt worden. Achter de bar staan asbakken.

Tennis- en padelbanen

Glaswerk c.q. serviesgoed neem je niet mee naar de tennis-padelbanen

Voor je eigen veiligheid en voor het behoud van de banen mag op tennis- padelbanen waar plassen op staan of die glad worden(door neerslag of opdooi na vorst) niet worden gespeeld. Kijk ook op de website

Het is niet toegestaan om met ander schoeisel dan tennisschoenen (d.w.z. zool met inwendig profiel) op de tennis-padelbaan te komen en te spelen. Zorg ervoor dat u met de juiste tenniskleding op de tennis-padelbanen verschijnt.

Loop nooit over een tennis-padelbaan waarop gespeeld wordt naar een tennis-padelbaan waarop u wilt gaan spelen.

Gebruik de toegangspoortjes tot de tennis-padelbanen en klim/ spring niet over de afrastering.

Hinder anderen niet in hun spel door bijvoorbeeld te schreeuwen of door onbehoorlijk taalgebruik. Hou het netjes!

Wanneer een tennis-padelbal van een andere tennis-padelbaan komt, rol deze dan terug langs het achterhek. Mocht jouw tennis-padelbal op een andere tennis-padelbaan terecht komen, wacht dan tot een slagenwisseling is afgelopen, eer je de tennis-padelbal terugvraagt.

Om beschadiging van tennisnetpalen en netkabels te voorkomen ga je niet over het tennisnet hangen om een tennis-padelbal op de andere speelhelft naar je toe te halen.

Laat de tennis-padelbaan schoon achter, dus zonder afval en dergelijke. Gooi het afval in de daarvoor bestemde bakken en neem lege flessen en bekers mee terug naar het paviljoen.

Terrein

Loop over de aangelegde paden en zet je fiets op slot in de daarvoor bestemde rekken.

Laat je tennistas niet rondslingeren. Plaats tennistassen in de daarvoor aanwezige tassenrekken op het terras rechts.

Overtreding

Bij overtreding van deze huisregels kan de toegang tot het terrein worden ontzegd en eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen zoals waarschuwing(en), schorsing en uitsluiting. Daar waar wettelijke regels worden overtreden wordt aangifte gedaan.

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bestuur TPC Maaspoort