Uitgangspunten:

 1. Op een vaste avond (dinsdag) willen we mensen van TPC Maaspoort de mogelijkheid bieden om in een onderlinge competitie Padel tegen elkaar te spelen.
 2. De competitie zal verdeeld worden in een “Voorjaar” en “Najaar”-editie
 3. De avonden zijn tijdens Padel-toernooien vervallen.
 4. Er wordt gespeeld in max. 10 categorieën (A t/m J) van ieder 8 personen
 5. Iedereen schrijft zich individueel in en speelt dus NIET met een vaste partner.
 6. Je wedstrijdpartner wordt bij elke wedstrijd apart middels loting aan het begin van de competitie en na herindelen bepaald. Iedereen speelt dus met en tegen iedereen per categorie.
 7. Er komt wekelijks een stand per categorie.
 8. Er is een mogelijkheid om je als vaste reserve speler aan te melden zodat je gebeld kunt worden om in te vallen maar dus niet de wekelijks verplichting hebt.
 9. Wij staan open voor suggesties, opmerkingen en verbeteringen. Hou daarbij in het achterhoofd dat we nooit aan alle persoonlijk wensen van iedereen kunnen voldoen.

Reglement:

 1. De officiële spelregels voor Padel zijn van toepassing.
 2. Inschrijfgeld is € 10,- per persoon (contant te voldoen voor 1e wedstrijd), welke gebruikt zullen worden voor aanschaf padelballen en spontane hapjes bij sommige avonden. Vaste reserve spelers betalen geen inschrijfgeld.
 3. Er wordt gespeeld in veelvoud van categorieën van ieder 8 personen (man en vrouw door elkaar ingedeeld op spelniveau)
 4. Per wedstrijdavond zal er per baan gespeeld worden met 3 padelballen. Ballen gedurende de avond op de baan laten liggen. Na laatste wedstrijd inleveren bij wedstrijdleiding.
 5. Vooraf bepaald de toss/of 4 x rondspelen wie de wedstrijd zal beginnen.
 6. De 1e wedstrijden starten om 19:00 u. en de laatste wedstrijden eindigen om 23:00 u.
 7. Eerst 6 min. inspelen en elke wedstrijd duurt 18 minuten! Zorg dat je 10 min. vooraf aanwezig bent en klaar staat als je wedstrijd moet beginnen.
 8. Er wordt op tijd gespeeld d.w.z. je telt de games gewoon door. (Een uitslag van bijvoorbeeld 7-2 is dus mogelijk!)
 9. Alleen de volledig gespeelde games tellen mee. Niet volledig gespeeld games tellen NIET mee. (Punt niet uitspelen, maar punt stopt direct bij het horen van het signaal)
 10. Na de wedstrijd geeft de winnaar de uitslag van de wedstrijd door aan de wedstrijdleiding door de score te laten noteren op het aanwezige uitslagen-vel
 11. Je speelt 3 wedstrijden per avond met evt. 1 min. rusttijd ertussen.
 12. Indien een wedstrijdavond niet door kan gaan, vervallen de wedstrijden waarschijnlijk. De organisatie bepaald of er een extra dinsdag aan toegevoegd kan worden.
 13. Het vooraf niet doorgaan van een wedstrijdavond wordt door de organisatie (eventueel in overleg met de spelers) bepaald. Betrokken spelers worden via de “IPC WhatsApp-groep” op de hoogte gebracht.
 14. Indien je zelf onverhoopt niet kunt spelen, bel je zelf iemand op de reservelijst van je categorie tot je iemand hebt die voor je invalt. Dit is dan een “vaste”-invaller.
 15. Vaste invallers kunnen geen punten scoren, zij doen dus niet mee in de competitie.
 16. Zijn alle reservespelers (vaste invallers) niet beschikbaar, kijk dan wie er voor of na jou moet spelen in dezelfde categorie en benader iemand van die mensen, waarschijnlijk zit er wel iemand bij die 3 extra wedstrijden wil spelen. (Hij/zij speelt dan 2 uur achter elkaar!). De telefoonnummers zijn op te vragen bij Marcel. Dit is dan een “incidentele”-invaller.
 17. Incidentele invallers kunnen géén punten scoren voor diegene waarvoor ze invallen. Dit is gewoon om een ander te helpen of omdat je spelen zo leuk vindt.
 18. Na verschillende wedstrijdavonden volgt een herindeling van de categorieën. 2 bovenste promoveren naar hogere categorie en 2 onderste degraderen naar lagere categorie.
 19. Na de sluiting van de aanmeldperiode zullen op basis van alle aanmeldingen een wedstrijd schema voor de komende wedstrijdavonden bekend worden gemaakt zodat iedereen direct kan zien op welke dagen en tijden hij/zij moet spelen.
 20. Aanmelden voor de competitie betekent wel dat je serieus probeert te komen en met andere afspraken rekening houd dat je op dinsdag je competitie padel dag is. Een kwestie van keuze’s maken…..
 21. Heb je veel dagen dat je niet kunt (omdat het werk in ploegen is bv.) maar het wel leuk vind om soms mee te doen, schrijf je dan in als “vaste” reserve. We zijn heel blij met vaste reserves!
 22. Verhindering (bij inschrijving aangegeven) levert geen verliespunt op.
 23. Verhindering (NIET bij inschrijving aangegeven) levert een wedstrijd verliespunt op van -1 per wedstrijd (dus -3 op gehele avond verhindering).
 24. Uitvallen tijdens wedstrijd (ongeachte actuele stand) levert een verlies van 0-5 (voor je gamesaldo) voor uitvaller. Partner van uitvaller krijgt geen minpunten en geen verlies van gamesaldo. Tegenstanders winnen met 5-0
 25. Indien niet aanwezig bij start wedstrijd (zonder iets te laten weten of reserve te hebben geregeld) zal een invaller spelen en zal betreffende speler -1 wedstrijdpunt verlies én 0-3 verlies (voor gamesaldo) per wedstrijd ontvangen. (dus -3 wedstrijdpunt én 0-9 verlies (voor gamesaldo) op gehele avond!!).
 26. Niet op komen dagen of bij 4 niet eerder aangegeven verhinderingen (gedurende 7 wedstrijdavonden) kan resulteren in reserve maken bij de volgende 7 wedstrijdavonden en zal worden vervangen door een reserve speler (indien beschikbaar).
 27. De competitie zal worden afgesloten met een afsluitende avond waar alle deelnemers welkom zijn die mee hebben gedaan. Deze afsluitende avond zullen de consumpties voor ieders eigen kosten zijn.
 28. Buiten het inschrijfgeld dient men vóór de aanvang van de 1e wedstrijd een oranje knuffel in te leveren bij de organisatie.
 29. Wie zover is gekomen met lezen mag trots op zichzelf zijn…;-)…en van oranje knuffel is natuurlijk een geintje!
 30. In geval van onduidelijkheid beslist de toernooileiding.

Puntentelling:

 • Elke gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, gelijkspel is 1 punt, dit is als eerst bepalend voor de ranglijst
 • Ranglijst wordt bepaald n.a.v. totaal aantal punten
 • Bij gelijke stand telt games verschil (games vòòr minus games tegen) mee voor de ranglijst

Voordelen:

 • Er is met indelen geen onderscheid meer tussen mannelijke en vrouwelijke spelers.
 • Meerdere wedstrijden per ronde zijn van gelijker niveau, wat leukere wedstrijden oplevert.
 • Enkele loting voor positie binnen categorie (wedstrijden indelingen staan nl. al vast)
 • Wedstrijden zo gelijk mogelijk verdeeld over de verschillende beschikbare banen.
 • Starttijden vroege en late wedstrijden zo gelijk als mogelijk verdeeld over verschillende categorieën (niet steeds dezelfde categorie)