Voortgang nieuwe padelbanen

Zondag 01 december 2019

Aanvang werkzaamheden komt steeds dichterbij

De start van de aanleg van de drie nieuwe padelbanen komt steeds dichterbij.
De noodzakelijke voorbereidingen lopen:

  • De reactie van de gemeente op onze aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnen.
  • De afrondende besprekingen over de definitieve offertes staan gepland.
  • Als dit succesvol is afgerond, kan de definitieve planning voor de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt.
  • De ondertekening van de contracten en de inning van de crowdfunding loopt inmiddels ook, evenals het afronden van de lening.

Crowdfunding

Er is overigens nog ruimte voor deelnemers aan de crowdfunding, omdat een aantal oorspronkelijke deelnemers om verschillende redenen hebben afgehaakt. We zullen tenslotte toch de 100.000 euro moeten opbrengen met elkaar, want anders komt de lening mogelijk ook nog op losse schroeven te staan.

We hebben vanuit de vereniging een aantal vragen gekregen over de teksten in het contract, deze hebben we deels gedicteerd gekregen van SWS, i.v.m. het verkrijgen van de waarborg voor de lening. Voor vragen hieromtrent en voor eventuele aanmelding voor deelname aan de crowdfunding, kun je terecht bij Guido Jansen en Frank Maas, die dit traject begeleiden.

Paviljoen

Ook voor het opknappen van het paviljoen worden de plannen steeds concreter. Op dinsdag 3 december zal de commissie weer bij elkaar komen om tot een aantal betaalbare voorstellen te komen, die vervolgens kunnen worden voorgelegd aan het bestuur.

In de bestuursvergadering van donderdag 12 december a.s. zal het bestuur een besluit nemen over de definitieve offerte en de planning van de werkzaamheden. In deze bestuursvergadering zal ook gekeken worden naar de plannen voor het paviljoen. Tenslotte zal ook de planning voor de vervanging van de tennisbanen op de agenda staan.

Het Bestuur