Verslag ALV 25 maart 2019

Woensdag 10 april 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering

Op maandag 25 maart jl. hebben we weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De opkomst was, net als tijdens de laatste twee ALV’s, weer bijzonder hoog.

Het bestuur decharge

Door het bestuur werd verantwoording afgelegd over het jaar 2018. De notulen van de vorige twee ALV’s, alsmede de financiële stukken werden besproken. De kascontrole-commissie bestaande uit Guido Jansen en Janny van Pelt heeft samen met de penningmeester de financiële stukken gecontroleerd en stelde de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen, wat met een luid applaus werd opgevolgd.

Kascontrole

Guido Jansen heeft inmiddels twee keer de kascontrole uitgevoerd en zal voor volgend jaar worden opgevolgd door Henny Hilgerdenaar, die samen met Janny van Pelt de penningmeester weer zullen bezoeken.

Verhoogde contributie goedgekeurd

Het Bestuur heeft zoals in het verleden afgesproken achteraf toestemming gevraagd voor de dit jaar verhoogde contributie. Na enige toelichting door het Bestuur werd deze contributie-verhoging in stemming gebracht en door de vergadering goedgekeurd.

Toekomstplannen

Na de jaarstukken stonden de toekomstplannen op het programma. Na het tonen van een impressie van de plannen m.b.t. de padelbanen (met dank aan Marie-Jose Rutten) werd nogmaals stil gestaan bij de uitkomsten van de enquete die eind vorig jaar werd gehouden over de toekomstplannen. Over het algemeen geven de uitkomsten van de enquête steun aan de getoonde plannen.

3 nieuwe padelbanen

Voor 2019 willen we 3 nieuwe padelbanen aan leggen en de kleedkamers grondig aanpakken. De rest van de plannen zal daarna worden opgepakt. Met deze eerste plannen is een investering van 235.000 euro gemoeid. Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van deze investering is het realiseren van de subsieaanvraag die reeds is gedaan. Daarnaast is het plan om 100.000 euro op te halen via crowdfunding. Na een toelichting op de financiering en de exploitatielasten werden de plannen in stemming gebracht. De ALV stemde in zeer ruime meerderheid in met de voorgelegde plannen, onder voorwaarde dat de investering van 235.000 euro financieel haalbaar worden gemaakt.

ALV 2019

Crowdfunding

Na de vergadering werd ruimhartig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te tekenen op de crowdfunding. Over de crowdfunding zal zeer binnenkort meer bekend worden gemaakt via de mail.

Afsluiting ALV

Voor de klok van tienen kon de voorzitter deze zeer goed bezochte en in een positieve sfeer verlopen ALV sluiten.

Het Bestuur