TPC Maaspoort gaat een verbouwing op het park tegemoet!

Zaterdag 14 september 2019

Op de huidige tennisbanen 5 en 6 van TPC Maaspoort worden straks 3 panoramische padelbanen met schuine lichtmasten gebouwd. In het midden van het padelgedeelte komt een pleintje te liggen vanwaaruit zicht is op alle padelbanen. Bij de dwarsliggende padelbaan (baan 6) is ruimte voor een een grasveldje van waaraf zicht is op alle tennisbanen. Achter de banen aan de slootkant worden het tennishekwerk en de coniferen weggehaald en een nieuw hek met groene beplanting wordt een paar meter verder weer teruggezet. Hierdoor ontstaat meer ruimte aan die achterkant van het park waar gras komt te liggen.

TPC Maaspoort krijgt met deze nieuwe padelbanen een nieuw gezicht, maar waar vooral de combinatie van tennis- en padelplezier voor iedereen voorop staat!