TPC Maaspoort 2.0 - Update 5 Jan.

Zaterdag 04 januari 2020

Beste leden,

Allereerst wensen wij iedereen een gezond, gelukkig en sportief 2020. Met onze vereniging gaat er dit jaar veel gebeuren.

Update van de laatste ontwikkelingen.

De noodzakelijke financiële middelen zijn binnen, dus er kan worden gestart met de aanleg van 3 padelbanen. Wij willen hierbij alle leden die dit mogelijk hebben gemaakt van harte bedanken! De leden die meedoen met de crowdfunding krijgen uiterlijk komende week de getekende overeenkomst retour.

Wat gaat er nu gebeuren

In januari kunnen de tennisbanen 5 en 6 niet meer worden afgehangen. Op Zaterdag 11 januari zullen deze banen met de hulp van vrijwilligers ontmanteld moeten worden en de lichtmasten van hun lampen ontdaan. In de tweede helft januari zal de leverancier van de padelbanen de hekken en de coniferen langs de sloot weghalen.

Voor de vervanging van de tennisbanen loopt een offerte traject. De brand van afgelopen week heeft ook zijn impact. De coniferenhaag achter baan 1 is voor een gedeelte al weggezaagd en er is al en vervangend winddoek opgehangen, maar voor het daadwerkelijk eruit halen van de coniferen hebben we ook jullie als vrijwilliger nodig.

Informatieborden clubhuis

Voor de verbouwing van het clubhuis wordt door de commissie samen met het bestuur een planning gemaakt. Zodra hier meer over bekend is, zal dit gecommuniceerd worden.

Binnenkort wordt in het clubhuis informatieborden opgehangen zodat we de veranderingen ontwikkelingen zo goed mogelijk met jullie kunnen delen. Ook proberen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat er gebeurt in verband met de overlast.

Hartelijke groet, namens de bouwcommissie, de technische commissie en het bestuur.