Tijdlijn verbouwing - TPC Maaspoort 2.0

Zaterdag 25 januari 2020

Voorlopige tijdlijn afhankelijk van o.a. het weer.

  • 23 januari gestart met werkzaamheden velden en clubhuis.
  • 3 - 21 februari – betonstorten in stroken en straatwerk inclusief droogtijd.
  • Eind februari / begin maart start met opzetten van de kooien.
  • Eind maart / begin april start met het afwerken ism vrijwilligers.
  • Nader te bepalen datum in mei officiële opening van de nieuwe padelbanen.

De tijdlijnen van de werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer, vandaar dat de datum voor de opening nog niet vastligt. De data voor de mijlpalen zullen steeds nauwkeuriger worden bepaald naarmate de tijd vordert.

Let op! Op cruciale dagen (beton storten) zal een deel van het park worden afgesloten.

NB: MOCHTEN ER BALLEN ONVERHOOPT TOCH OP HET BETON TERECHTKOMEN, LAAT DIE DAN LIGGEN!!! Helaas pindakaas voor die ballen. Maar anders krijgen we voetstappen in het beton en dat willen we niet.

Het bestuur