Update: 21 mei - Tennis en Padel mag weer!

Donderdag 21 mei 2020

Update 21 mei:

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten om vanaf heden de richtlijnen van de KNLTB te volgen. Dit betekent dat men mag dubbelen met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Blijf de Corona protocollen in acht nemen en laat soms dus ballen gaan als je daardoor te dicht bij elkaar komt.

Het clubhuis en het terras blijven tot nader order gesloten.

Met sportieve groeten

Het bestuur

 


Update 16 mei:

Beste leden,

We spelen nu al een aantal dagen volgens de richtlijn. Daarbij kwam naar voren dat 30 minuten spelen best wel kort is nu in de Corona crisis. Daarom is het vanaf heden mogelijk om voor de single 45 minuten af te hangen.

Let op! Dit betekent wel dat leden die volgens de richtlijn omdat ze onder één dak wonen wel kunnen dubbelen met 4 personen één uur moeten afhangen en niet tweemaal een single mogen afhangen. Deze mogelijkheid is ingesteld voor de duur van de Corona crisis.

Het bestuur

 


Beste leden,

Het kabinet heeft de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus weer wat versoepeld. Na de jeugd t/m 18 jaar mogen nu ook alle volwassenen vanaf 11 mei weer de baan op. Daarbij moeten we ons uiteraard houden aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen van het RIVM, anderhalve meter afstand en bij klachten thuis blijven. Het clubhuis blijft gesloten tot 1 september. Het terras mag gebruikt worden vanaf 1 juni.

Zie ook de aanvullende richtlijnen van de KNLTB

Zie ook de veelgestelde vragen spelers tennis en padel pagina van de KNLTB

Let op! Afhangen kan alleen vanuit huis via de clubapp!

Het afhangen van een baan moet vanuit huis gebeuren. Het afhangsysteem op de club is buiten gebruik. Het is noodzakelijk dat je de Clubapp op je mobiel hebt staan. (Zie handleiding afhangen via app). Voor de zekerheid zal de uitnodiging voor het activeren van de app opnieuw per email aan alle leden worden verstuurd. Reserveren van een baan kan maximaal één dag vooruit. Let op: iedereen kan maar één reservering hebben.

Maximaal 2 spelers per baan

Vrij spelen mag alleen door de leden met maximaal 2 spelers per baan. Mits je in één huishouden woont mag je ook als dubbelkoppel spelen.

Tennisbanen - padelbanen

Op dit moment kan er alleen op de padelbanen worden gespeeld. De vervanging van de tennisbanen is naar verwachting op 15 juni gereed. Er wordt hard gewerkt aan deze realisatie, wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Lessen/trainingen

De lessen/trainingen starten ook weer voor iedereen. Voor tennisles wordt ruimte gezocht bij een andere vereniging. De communicatie hierover verloopt via Simon Tennis/Padel.

Terras en clubhuis gesloten

Tot 1 juni is zowel het terras als het clubhuis volledig gesloten. Wij verzoeken iedereen na het sporten de vereniging zo spoedig mogelijk te verlaten.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur rekent erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen houdt. Geef elkaar de ruimte bij het betreden en verlaten van de baan en het terrein. Niet alleen voor jezelf maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Controle

Het bestuur zal steekproefsgewijs controleren of we deze verantwoordelijkheid ook waar maken als input voor uitbreiding van de richtlijn vanaf 1 juni.

Wij hopen jullie gauw in goede gezondheid op de club weer te mogen begroeten,

Het bestuur

 

Tijdlijn vanaf 11 mei