Inning Contributie 2019 niet probleemloos

Dinsdag 12 maart 2019
Contributie

Inning Contributie 2019 niet probleemloos verlopen.

De afgelopen jaren is de jaarlijkse contributie van tennisverenigingen ge-ind met gebruikmaking van de dienstverlening van de KNLTB. Ook onze vereniging maakt dankbaar gebruik van deze dienst. Dit jaar heeft de KNLTB echter een aantal wijzigingen aangebracht in de procedures rond het innen van de contributie van alle leden. Helaas waren wij daar als bestuur niet tevoren voldoende in gekend, waardoor ook wij werden verrast door de vele vragen en opmerkingen van onze leden. Achteraf was het beter geweest als wij eerst de nieuwe procedures hadden kunnen communiceren met onze leden, waardoor alles veel soepeler zou zijn verlopen.

Problemen opgelost

Inmiddels zijn de meeste problemen en vragen door onze secretaris en penningmeester opgelost. Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben bij de inning van de contributie neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@tpcmaaspoort.nl en dan proberen we e.e.a. zo spoedig mogelijk alsnog te verhelpen.

Wij bieden onze excuses aan voor de ondervonden overlast en voor ons bestuur weer een leermoment voor volgend jaar.

Het bestuur