Besluiten Corona Maatregelen

Zondag 31 mei 2020

Besluiten van het bestuur in relatie met de Corona Maatregelen.

Introduceren niet toegestaan

Het introduceren van niet-leden is, zolang het Paviljoen nog niet open mag, niet toegestaan. Niet-leden die toch willen padelen kunnen:

Sluiting Paviljoen en terras

Het terras en het paviljoen blijven volgens de landelijke richtlijn gesloten. Het oorspronkelijke beleid is tot 1 september 2020, maar het lijkt erop dat deze datum naar voren gehaald wordt, naar 1 juli 2020. We wachten af. De gemeente Den Bosch heeft aangegeven handhaving uit te voeren op de landelijke richtlijnen.

Het bestuur heeft besloten om tijdens de sluiting van het paviljoen geen activiteiten zoals interne competitie en grabbelavonden te organiseren omdat het beleid nog steeds is dat iedereen zo snel mogelijk het park moet verlaten nadat men heeft gesport. De activiteit die wel start is de Interne Zomer Games. Hierover volgt nog informatie vanuit de organisatoren.

Verlichting banen

De "nachtbrakers" onder ons zijn al geconfronteerd met het feit dat de verlichting van de banen om precies 23:00 uur uit gaat. Als vereniging moeten wij voldoen aan het wettelijke voorschrift voor verlichting. De tijden waarop de verlichting aan mag zijn, zijn nadrukkelijk vastgelegd in artikel 3.148. Voor dit aspect zijn daarom geen maatwerk voorschriften mogelijk.

De verlichting moet zijn uitgeschakeld:

  • Tussen 23.00 uur en 07.00 uur
  • Als er geen sport wordt beoefend
  • Als er geen onderhoud plaatsvindt

De Gemeente Den Bosch zorgt voor handhaving hierop. Als vereniging hebben we al een officiële waarschuwing gehad. Dit betekent dat het licht dus echt om 23:00 uur uit moet zijn. We hebben aan Simon Padel/Tennis gevraagd om iets eerder te beginnen zodat de laatste les om 22:50 uur klaar is en de leden nog in de gelegenheid zijn om met verlichting het park te verlaten.

Digitaal afhangen

De eerste ervaringen met digitaal afhangen zijn positief. Vanuit huis kan de beschikbaarheid van de banen worden bekeken en kan men een baan reserveren. Daarvoor is wel de clubapp noodzakelijk.

Reserveren is mogelijk voor de dag van vandaag en morgen. Je kunt maar één keer als reservering in het systeem staan. Indien je vandaag en morgen wil spelen kun je pas aan de reservering voor morgen worden toegevoegd als je vandaag klaar bent met spelen. Hiermee creëren we kansen voor alle leden om een baan te reserveren.

Het reserveren staat vanaf nu weer op 15 minuten per persoon. Dus 30 minuten met 2 personen en 60 minuten met 4 personen.

Tennisbanen

De werkzaamheden aan de tennisbanen lopen nog op schema. Afgelopen week is hard gewerkt om de nieuwe banen gereed te maken. Volgende week start de aannemer met het plaatsen van het nieuwe hekwerk. De datum waarop weer getennist kan worden blijft nog steeds 15 juni.

Het bestuur