Huishoudelijk reglement

Onderstaande huis- en gedragsregels zijn opgesteld zodat we op een prettige manier samen gebruik kunnen maken van alle faciliteiten bij TPC Maaspoort. Het is geen volledige opsomming van wat wel en niet mag. Dus kun je iets niet vinden, laat je leiden door je gezond verstand: Hoe wil jij dat er met jou en met jouw spullen wordt omgegaan? Alleen zo gaat gezelligheid en gezond bewegen hand in hand voor alle bezoekers van TPC Maaspoort.

Algemeen

Alle handelingen en gedragingen, welke in strijd zijn met de goede orde en wetgeving zijn natuurlijk ook hier verboden zoals:

 • Hinderlijk en onbehoorlijk optreden.
 • Beklimmen van de omheining.
 • Verontreinigen van de banen, omliggend terrein en paviljoen.
 • Gedragingen waardoor schade kan ontstaan aan eigendommen van de club of benadeling van de club.
 • Drugsgebruik en -handel.
 • Diefstal.

Tennis- en padelbanen

Algemeen

Niet toegestaan

 • De baan te betreden wanneer de club bericht dat er niet gespeeld mag worden.
 • De baan te betreden wanneer er plassen op de baan staan of wanneer een baan glad is (door neerslag).
 • Eten en drinken mee te nemen op de baan.
 • Een baan te betreden met ander schoeisel dan tennis- of padelschoenen (d.w.z. zool met inwendig profiel).
 • De baan te betreden met andere kleding dan geschikt voor tennis- of padel.
 • Een baan over te steken waarop gespeeld wordt.
 • Anderen te hinderen met onbehoorlijk taalgebruik of te schreeuwen. Hou het netjes!
 • Over het net te hangen om een bal op de andere helft naar je toe te halen. Dit i.v.m. beschadigingen van de netpalen en -kabels.
 • Rommel achter te laten op en om de baan.

Gebruik toegangspoortjes tot de tennis- en/of padelbaan, klim/spring dus niet over de afrastering.

Baanreservering

Bij gebruik van een baan dient er altijd afgehangen te worden middels ‘baan reserveren’ in de clubapp. Iedereen dient onder zijn/haar eigen naam een baan te reserveren. Het is verboden om hiervoor een naam van een ander lid te gebruiken.
Je kunt een baan reserveren voor ‘vandaag’ of voor ‘morgen’. Na het spelen kun je voor een volgende keer afhangen.
Speeltijd voor enkelspel (2 personen) is 45 minuten. Speeltijd voor dubbelspel (4 personen) is 60 minuten. Word je afgehangen, verlaat dan zo snel als mogelijk de baan.

Tijdens toernooien, competitie, clubavond, e.d. zijn er banen gereserveerd voor deze activiteiten. In de clubapp vind je bij ‘baanoverzicht’ de actuele bezetting van de banen.

Paviljoen

De toiletten zijn altijd bereikbaar voor leden van de club.

Openingstijden paviljoen

Maandag
19:00
23:30
uur
Dinsdag
19:00
23:30
uur
Woensdag
19:00
23:30
uur
Donderdag
19:00
23:30
uur
Vrijdag
19:00
23:30
uur
Zaterdag
19:00
23:30
uur
Zondag
19:00
23:30
uur

Tijdens activiteiten zoals competitie, toernooien, etc. kent TPC Maaspoort aangepaste openingstijden. Meer informatie is op te vragen bij de organisatie van de betreffende activiteit.

Handhaving

Het paviljoen met omliggend terras is een ontmoetingsplaats waar leden, hun familie en vrienden, deelnemers aan evenementen en andere genodigden gezellig samen kunnen zijn. Barvrijwilligers treden op als gastheer van de vereniging en hebben het recht om namens het bestuur gasten op hun gedrag te wijzen. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, mogen door de dienstdoende barvrijwilliger (of een ander namens het bestuur handelend persoon) uit het paviljoen en van het terrein worden verwijderd.

Daarnaast hebben barvrijwilligers een voorbeeldfunctie en dienen zich daarnaar te gedragen.

Samen schoonhouden

Het paviljoen wordt regelmatig schoongemaakt door een externe partij. Desalniettemin vragen wij alle bezoeker om zijn/haar steentje bij te dragen. Help ons het paviljoen schoon te houden door bijvoorbeeld:

 • Je schoenen uit te kloppen op de roosters voor de trappen.
 • Kopjes en glazen terug te zetten op de bar.
 • Geen rommel achter te laten.
 • Peuken niet op het terras of het terrein te gooien.

Alcoholgebruik

Algemeen

TPC Maaspoort stimuleert verantwoorde alcoholconsumptie op haar vereniging en hanteert daarvoor de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt geen alcohol verkocht aan personen onder 16 jaar en geen sterke drank aan personen onder 18 jaar.
 • Acties als ‘rondje van de zaak’ zijn niet toegestaan .
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken binnen het complex.
 • Alcoholhoudende drank nuttig je in het paviljoen of op de terrassen, niet op de baan of buiten het terrein van de vereniging.
 • Schenktijden van alcoholhoudende drank zijn gelijk aan de openingstijden van het paviljoen (te vinden op het publicatiebord ‘Facilitaire Zaken’)

Alcoholvrij in de schijnwerpers

TPC Maaspoort promoot het gebruik van alcoholvrije drank t.o.v. vergelijkbare dranken met alcohol. Dit doet zij door een groot aanbod van alcoholvrij bier goedkoper aan te bieden (dan vergelijkbaar alcoholhoudende drank).

Handhaving

Het bestuur wil voorkomen dat bezoekers met meer dan het toegestane promillage alcohol vervolgens aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd of toegang tot het terrein van de vereniging worden ontzegd. Desondanks blijft alcoholgebruik ieders eigen verantwoordelijkheid.

Roken

Het is niet toegestaan te roken in het clubhuis en niet op de baan. Op het terras mag gerookt worden, maar het mag andere bezoekers van ons park niet hinderen. Wij vragen alle rokers een asbak te gebruiken en deze na gebruik terug te zetten op de bar.

Tijdens alle jeugdactiviteiten mag er op het gehele park niet gerookt worden.

Sneeuw, vorst of opdooi

Het wel/ niet bespeelbaar verklaren van banen vindt plaats door het bestuurslid Facilitaire Zaken; bij diens afwezigheid wordt waargenomen door de voorzitter. Degene die besloten heeft tot sluiting van de banen bepaalt in principe ook het moment dat de banen weer bespeelbaar zijn.

Dagelijks wordt beoordeeld of de banen bespeelbaar zijn. Bij sneeuwval of ijzel zullen de banen direct onbespeelbaar worden verklaard en kan en mag er op zowel de tennis- als padelbanen niet meer worden gespeeld. Vanaf dat moment wordt zo vaak als nodig en minimaal dagelijks gecontroleerd of de banen al weer bespeelbaar zijn. Wanneer de vorst uit de banen is verdwenen en de periode van opdooi voorbij is, zullen de banen weer vrij worden gegeven om te spelen.

Gevolg van het niet bespeelbaar zijn van de banen is dat het park wordt gesloten, het paviljoen dicht gaat en tennislessen en overige activiteiten worden geannuleerd.

Banen wel of niet bespeelbaar wordt gecommuniceerd door:

 • Plaatsing van mededeling op de website en de Clubapp dat de banen niet bespeelbaar zijn
 • Bij de poorten een bordje met daarop de tekst dat de banen niet bespeelbaar zijn
 • Paviljoenbeheerder, barcaptain, trainer, competitieleider en bestuur worden rechtstreeks geïnformeerd. Zij zullen vanuit hun rol overige belanghebbenden informeren zoals bijvoorbeeld de bardienst

Noot: ga bij het niet bespeelbaar zijn van de banen er niet automatisch vanuit dat je bardienst of wedstrijd niet doorgaat maar zoek hiervoor altijd afstemming met de barcaptain, competitieleider of organisator van de activiteit. Het kan namelijk best zijn dat er een alternatieve oplossing is bedacht.

Overtreding

Bij overtreding van deze huisregels kan de toegang tot het terrein worden ontzegd en eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen zoals waarschuwing(en), schorsing en uitsluiting. Daar waar wettelijke regels worden overtreden wordt aangifte gedaan.
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bestuur TPC Maaspoort

Aansprakelijkheid:

TPC Maaspoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en schade welke op het tennis-padelpark is gebeurd. Elk lid dient zelf toe te zien op zijn/haar eigendommen.
Voor leden van het bestuur en de door hen te werkgestelde/aangewezen personen (leden van commissies e.d.) geldt een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.