Over de vereniging

Tennis Club Maaspoort (TC Maaspoort) is opgericht op 28 januari 1983 en gevestigd in de wijk Maaspoort bij de landelijk bekende Maaspoorthal en Flik Flak Hal (turnen). De verenigingsnaam is op 9 november 2010 gewijzigd naar: Tennis Padel Club Maaspoort (TPC Maaspoort).  
Het tennis-padelcomplex bestaat uit acht verlichte tennisbanen (kunstgras) en drie verlichte padelbanen (kunstgras), een paviljoen dat uitzicht biedt op alle tennis- en padelbanen en tevens is er een tafeltennistafel aanwezig, alsmede speelvoorzieningen voor de jeugd. 
Er is ruim parkeergelegenheid aanwezig.

Het recreatieve tennis en padel staat centraal bij deze club waarbij ruim 420 leden zijn aangesloten. Er is echter ook ruim de gelegenheid om op prestatief niveau te tennissen.
Wie lid wilt worden doet er verstandig aan een aanmeldingsformulier in te vullen en bij de ledenadministratie in te leveren (voor meer informatie zie rubriek: lidmaatschap).

Door het hele jaar heen worden talloze activiteiten georganiseerd, zoals: eendaagse toernooien, interne competitie, clubkampioenschappen en meerdaagse externe toernooien.

TPC Maaspoort is aangesloten bij de K.N.L.T.B. en draait dan ook met diverse teams mee in de officiele tennis- en padelcompetities, zowel met junioren als met senioren.

Adres tennis-padelpark:
Marathonloop 2
5235 AB 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6410019
Mailadres: info@tpcmaaspoort.nl

Postadres:
Postbus 3198
5203 DD 's-Hertogenbosch

Overig:
NL63 RABO 0158569962
KvK Oost-Brabant 40217767
Verenigingsnummer KNLTB: 49452

Aansprakelijkheid:
TPC Maaspoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en schade welke op het tennis-padelpark is gebeurd. Elk lid dient zelf toe te zien op zijn/haar eigendommen.
Voor leden van het bestuur en de door hen te werkgestelde/aangewezen personen (leden van commissies e.d.) geldt een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.