Informatie

Er zijn 6 verschillende lidmaatschappen mogelijk bij TPC Maaspoort. 5 hiervan lopen van 1 januari tot en met 31 december. Het zesde lidmaatschap is een tijdelijk lidmaatschap voor 1 tot 4 maanden.

Op onze kunstgras tennisbanen en padelbanen is het mogelijk om het gehele jaar door te blijven tennissen en padelen.

Op deze pagina vindt u alle gegevens omtrent de lidmaatschapsvormen van TPC Maaspoort.
Daarnaast vindt u onderaan de pagina een download bestand om u in te kunnen schrijven en tevens een formulier om uw gewijzigde gegevens door te geven.

Bij TPC Maaspoort gelden de volgende lidmaatschapsvormen:

Inschrijfgeld
Als je lid wordt (EN je valt onder de categorie jeugd) en je doet mee aan "Maak Kennis Met Tennis" dan is het eerste jaar GRATIS!. Je betaald dan geen inschrijfgeld en geen contributie. Wel betaal je het pakket van Maak Kennis met Tennis aan Simon Tennisschool. Vanaf het tweede jaar ga je dan ook contributie betalen 'a € 70,-- per jaar. Indien je niet mee doet aan "Maak Kennis Met Tennis" maar wel lid wilt worden dan hoef geen inschrijfgeld te betalen maar wel de contributie van € 70,-- per jaar.
Minioren
De allerkleinsten heten bij ons minioren. Dit zijn leden tot en met 8 jaar (je bent 8 jaar als je in het lopende kalenderjaar 8 wordt). Zij mogen dagelijks tot 19.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen.
Junioren
Dit lidmaatschap is bedoeld voor kinderen van 9 t/m 17 jaar (je bent 9 jaar als je in het lopende kalenderjaar 9 wordt). Tot 12 jaar is men verplicht trainingen te nemen. Juniorleden die onderwijs volgen via basisonderwijs, mogen dagelijks tot 19.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen. Juniorleden die onderwijs volgen via middelbaar onderwijs, mogen dagelijks tot 23.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen.
Studenten
Speciaal voor studenten met de leeftijd vanaf 18 jaar, die door de week geen tijd hebben om te tennissen (omdat ze wellicht in een andere studentenstad wonen) en het daarom te duur vinden om een seniorenlidmaatschap te betalen. Tegen gereduceerd tarief is het mogelijk voor studenten om dagelijks tot 23.00 uur te tennissen. Wel is er de verplichting voor 2 bardiensten per jaar en het aanmelden in de flex-poule (leden kunnen jou benaderen om tegen betaling hun bardienst over te nemen). Natuurlijk is het ook mogelijk om met toernooien en competities mee te doen.

Bij aanmelding dien je een kopie van school- of leerlingpas mee te sturen.
Senioren
Voor alle mensen vanaf 18 jaar is het seniorenlidmaatschap (je bent 18 jaar als je in het lopende kalenderjaar 18 wordt). Dit geeft u recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten, toernooien en competities. U mag altijd zowel overdag als 's-avonds tot 23.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen. Naast betaling van de contributie bent u tevens verplicht om 4 bardiensten per seizoen te draaien.
65+
Voor alle mensen vanaf 65 jaar is er de mogelijkheid tot een 65+ lidmaatschap. Deze groep betaalt een lagere contributie (€130,-). Daar tegenover staat dat zij alleen doordeweeks overdag mogen tennissen, dat wil zeggen tot 19.00 uur. Daarnaast zijn deze leden beschikbaar om, wanneer nodig, overdag de bar open te houden, dan wel (onderhouds)werkzaamheden te verrichten in het paviljoen of op het park. Dit is besloten tijdens de ALV van 20 februari 2017.
Tijdelijk Lidmaatschap
Het is mogelijk om voor maximaal 3 aaneengesloten maanden lid te worden van onze vereniging, ongeacht de periode in het jaar. Automatische incasso is verplicht; de maanden dienen aaneengesloten te zijn en na 3 maanden wordt het lidmaatschap automatisch stop gezet. Met een tijdelijk lidmaatschap is het bij TPC Maaspoort niet mogelijk deel te nemen aan een KNLTB-competitie.
Competitie Lidmaatschap
Speciaal voor tennissers of padelspelers die al bij een andere vereniging KNLTB-lid zijn, maar graag competitie komen spelen bij een team van TPC Maaspoort. Het competitielidmaatschap is geldig voor seniorleden en voor alle KNLTB competitievormen (zowel tennis als padel). Er zitten nog enkele voorwaarden aan vast:
  • Van een competitieteam moet minimaal de helft van het aantal spelers volwaardig lid zijn bij TPC Maaspoort.
  • Dit lidmaatschap is alleen geldig gedurende de periode dat de competitie loopt. (je hoeft geen bardiensten te draaien)

Contributie 2019

Lidmaatschapsvorm Contributie
Inschrijfgeld (niet voor jeugdleden, zie boven) €25,-
Minioren €55,-
Junioren €70,-
Studenten €105,-
Senioren €160,-
65+ €130,-
Tijdelijk Lidmaatschap (1/2/3 maanden) €30,- p.m.
Competitielidmaatschap €45,-

Wanneer u later in het seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato per kwartaal berekend worden. De contributie wordt jaarlijks omstreeks eind januari via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Gezinskorting

Indien u met meer dan 3 personen uit een gezin lid bent, kunt u de volgende korting op de contributie toepassen:

  • Bij 4 leden uit een gezin: 10% van het totale bedrag
  • Bij 5 of meer leden uit een gezin: 15% van het totale bedrag

Opzeggen lidmaatschap

Een regulier tennislidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail opgezegd te worden bij de ledenadministratie en eindigt nooit automatisch als u om wat voor reden dan ook niet meer wil of kan tennissen. Om een lidmaatschap voor het komende jaar op te zeggen, dient het lidmaatschap vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd. De ledenadministratie bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail. Opzeggen van het lidmaatschap na 1 december heeft tot gevolg dat het lidmaatschap met een jaar verlengd wordt.

Inclusief ongevallenverzekering

Als u lid bent van TPC Maaspoort wordt u als officieel KNLTB-bondslid geregistreerd en op grond hiervan gratis verzekerd via de KNLTB voor een ongevallenverzekering. Voor meer informatie klik op: ongevallenverzekering.
Je KNLTB pasnummer is je verzekeringsnummer.

Minima

Behoort u tot de doelgroep minima en u of uw kinderen willen lid worden van TPC Maaspoort, dan heeft de gemeente 's-Hertogenbosch hier verschillende regelingen voor. Een voorbeeld hiervan is een vergoeding contributie sportclub: €100,- per persoon per kalenderjaar. Voor meer informatie over de gemeentelijke regelingen voor de minima, kunt u de website raadplegen: www.s-hertogenbosch.nl.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het WMO-loket, op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op nummer: 073-6159333. Bij dit loket kunt u ook informatie vragen over subsidiemogelijkheden via Jeugd Sport Fonds.

Klik hier om u in te schrijven.