Tenniscompetitie

tom ostendorf

tom ostendorf

De verenigings competitieleider (VCL) is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens de KNLTB-tenniscompetitiedagen.
Maakt de indeling voor de banen (welk team speelt op welke baan) en zorgt dat de bezoekende teams goed ontvangen worden.
De taken van de VCL zijn uitvoerig beschreven in het Competitiereglement, maar in het kort komt het erop neer dat de VCL:

*fungeert als aanspreekpunt voor alle leden voor wat betreft de KNLTB tenniscompetities.

*zorgt dat de leden van TPC Maaspoort zich kunnen aanmelden voor de KNLTB tenniscompetities.

*draagt zorg voor de inschrijving van de competitie- teams bij de KNLTB (via internet).

*de tennisteams informeert over het competitieprogramma, voorziet van wedstrijdformulieren, wedstrijdballen en aanvullende informatie (captainsavond).

*de bezoekende verenigingen voorziet van informatie over de wedstrijden die zij op het tennispark van TPC Maaspoort spelen (via het KNLTB-systeem).

*een banenschema opstelt, zodat de partijen volgens het reglement kunnen worden afgespeeld.

*toezicht houdt op het reglementair verloop van de tenniscompetitie in het algemeen, voor de wedstrijden die op het tennispark van TPC Maaspoort worden gespeeld.