Lidmaatschap

TPC Maaspoort kent 5 verschillende lidmaatschappen.

Op onze kunstgras tennisbanen en padelbanen is het mogelijk om het gehele jaar door te blijven tennissen en padelen.

Onderstaand vindt u alle informatie over de lidmaatschapsvormen van TPC Maaspoort.
Ook vindt u onderaan de pagina een download bestand om u in te schrijven en tevens een formulier om uw gewijzigde gegevens door te geven.

Bij TPC Maaspoort gelden de volgende lidmaatschapsvormen:

Minioren:

minioren

 • De allerkleinsten heten bij ons minioren. Dit zijn leden tot en met 8 jaar.
  (Je bent 8 jaar als je in het lopende kalenderjaar 8 wordt).
  Zij mogen dagelijks tot 19.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen.

Junioren:

 • Dit lidmaatschap is bedoeld voor kinderen van 9 t/m 17 jaar (je bent 9 jaar als je in het lopende kalenderjaar 9 wordt). Tot 12 jaar is men verplicht trainingen te nemen.
  Junior-leden die onderwijs volgen via basisonderwijs, mogen dagelijks tot 19.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen.
  Junior-leden die onderwijs volgen via middelbaar onderwijs, mogen dagelijks tot 23.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen.

Studenten lidmaatschap:

 • Speciaal voor de studenten met de leeftijd vanaf 18 jaar, die door de week geen tijd hebben om te tennissen (omdat ze wellicht in een andere studentenstad wonen) en het daarom te duur vinden om een senioren lidmaatschap te betalen is het studentenlidmaatschap in het leven geroepen. Tegen gereduceerd tarief is het mogelijk voor studenten om in het weekend en tijdens vakanties te tennissen. Natuurlijk is het ook mogelijk om met toernooien of competities mee te doen.
  Studenten mogen vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot en met zondagavond 23.00 uur en in de schoolvakanties gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen. Naast betaling van de contributie ben je tevens verplicht om 1 bardienst per seizoen te draaien.
  *bij aanmelding kopie van school- of leerlingpas mee te sturen.

 Senioren:

senioren

 • Voor alle mensen vanaf 18 jaar is het senioren lidmaatschap (je bent 18 jaar als je in het lopende kalenderjaar 18 wordt). Dit geeft u recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten, toernooien en competities. U mag altijd zowel overdag als ‘s-avonds tot 23.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen. Naast betaling van de contributie bent u tevens verplicht om 4 bardiensten per seizoen te draaien.

55+ leden: (lid van TPC Maaspoort 55+ groep voor 21 februari 2011)

 • Het 55 plus lidmaatschap kan niet meer afgesloten worden.
  Tijdens ALV van 21 februari 2011 is besloten dat nieuwe 55+ leden worden gelijkgesteld met senioren lidmaatschap (zie boven).
 • De 55 plus leden van voor 21-2-2011 kunnen deelnemen aan alle clubactiviteiten, toernooien en competities. U mag echter alleen maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur gebruik maken van de tennisbanen en padelbanen. Naast betaling van de contributie bent u verplicht om samen met de andere 55+ers enig licht vrijwilligerswerk te doen wanneer nodig.

55plus

 

Contributie:
Als nieuw lid betaalt u eenmalig inschrijfgeld á 25 euro.
De contributiebedragen zijn tijdelijk weggehaald, omdat deze voor 2017 aangepast gaan worden en wij u geen onjuiste bedragen willen tonen. Binnenkort vindt u hier dus de bedragen voor 2017. Excuses voor het ongemak.

De contributie wordt jaarlijks omstreeks eind januari via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Gezinslidmaatschap:
Indien u met meer dan 3 personen uit een gezin lid bent, kunt u de volgende korting op de contributie toepassen:

 • Bij 4 leden uit een gezin: 10% van het totale bedrag
 • Bij 5 of meer leden uit een gezin: 15% van het totale bedrag

Regels omtrent het opzeggen van het reguliere tennislidmaatschap:
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde kalenderjaar.
Een regulier tennislidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail opgezegd te worden bij de ledenadministratie en eindigt nooit automatisch als u om wat voor reden dan ook niet meer wil of kan tennissen.
Het lidmaatschap moet vòòr 1 december schriftelijk worden opgezegd. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of  per e-mail bij de ledenadministratie. De ledenadministratie bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail.
Opzeggen van het lidmaatschap na 1 december is niet mogelijk. Het lidmaatschap wordt dan met een jaar verlengd tot 1 januari van het daarop volgende jaar. 

Wilt u toch uw te late opzegging doorzetten zijn wij  helaas genoodzaakt i.v.m. de kosten die door de club zijn gemaakt een bedrag van € 50.00 in rekening te brengen.

Gratis ongevallenverzekering voor alle KNLTB bondsleden. 

 • Als u lid bent van TPC Maaspoort wordt u als officieel KNLTB-bondslid geregistreerd en op grond hiervan gratis verzekerd via de KNLTB bij REAAL voor een ongevallenverzekering.
 • Je KNLTB pasnummer is je verzekeringsnummer.

Minima:

 • Behoort u door omstandigheden tot de doelgroep minima en u of uw kinderen willen lid worden van een sportclub en dan natuurlijk van TPC Maaspoort.
   
 • De gemeente s-Hertogenbosch heeft verschillende regelingen voor personen die behoren tot de doelgroep voor de minima. Bv. vergoeding contributie sportclub: 100,– euro per persoon per kalenderjaar.
 • Voor meer informatie over de gemeentelijke regelingen voor de minima, kunt u raadplegen:
  http://www.s-hertogenbosch.nl/ of telefonisch contact opnemen met het WMO-loket, op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op nummer: 073-6159333.
 • Bij dit loket kunt u ook informatie vragen over subsidiemogelijkheden via Jeugd Sport Fonds.

INSCHRIJFPROCEDURE:
Omdat voor inschrijving als lid van onze tennis-padelclub uw handtekening en een pasfoto vereist zijn, is het niet mogelijk om via deze website direct in te schrijven als lid van TPC Maaspoort. Het inschrijfformulier kunt u downloaden en printen via onderstaande link.

U kunt het inschrijfformulier ook digitaal aanleveren! U kunt het inschrijfformulier uitprinten, invullen, voorzien van uw handtekening, inscannen en vervolgens mailen naar de ledenadministratie. Let op! Er moet ook een foto mee worden gestuurd in JPG-formaat!

Tennis en padel trainingen: Wil je naast het lidmaatschap van TPC Maaspoort ook tennis of padel trainingen volgen: klik op: tennis en padel training

Voor promotiefilm padel bij TPC Maaspoort: klik op:  padel bij TPC Maaspoort

Downloads:
Aanmeldingsformulier: AANMELDING EN MACHTIGINGSFORMULIER
Mutatieformulier: Mutatieformulier