Bestuur

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een optimaal functioneren van de club. Daarbij ligt haar taak primair bij het coordineren, stimuleren, faciliteren en bewaken van de door de club uit te voeren activiteiten. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van de daartoe ingestelde commissies.
Daarnaast zal het bestuur anticiperen op de voor de club van belangzijnde ontwikkelingen van de omgeving en ook eigen beleid ontwikkelen.

Peter Verschuur Voorzitter
Els van den Bergh Secretaris
Frank Maas Penningmeester
Frans Viveen Facilitaire zaken
Frank Mees Interne zaken
Eveliene Paashuis Bestuurslid
Joeri Smits Bestuurslid

Downloads:
Statuten TC Maaspoort