Bardienst

De bardiensten worden bij TPC Maaspoort door de leden verzorgd. Elk lid is verplicht om 4 bardiensten per kalenderjaar te draaien. Voor leden die liever geen bardienst draaien bestaat de mogelijkheid om de bardiensten af te kopen. U kunt dit voor 1 december van het voorafgaande jaar doorgeven aan de bardienstcommissie en betaalt dan per afgekochte bardienst 25,00 euro. Bent u ingeroosterd voor een bardienst en u wilt deze gedurende het jaar toch liever afkopen dan kunt u een van de leden van de reservepool benaderen.

De bardienstcommissie zorgt voor de bemensing van het paviljoen. De commissie stelt in afstemming met de leden een rooster op en informeert de leden wanneer zij een bardienst moeten vervullen. Bij tussentijdse mutaties regelt het ingeroosterde lid in beginsel zelf voor vervanging. De commissieleden houden toezicht op – en zijn vraagbaak voor – de leden.

De instructies voor bar – en keukendienst staan op deze site vermeld. Om deze te raadplegen dien je naar het kopje “voor leden” te gaan en in te loggen met je persoonlijke inlogcodes.

Bardienstcommissie:

Naam Functie Telefoon E-mail
Rene van den Berk 06-44010390 e-mail
Gerrit van Geemen 06-52564453 e-mail
Stef Huisman teamcaptain 06-51578398 e-mail
Rob Meubermans 06-20957808 e-mail
Hans Dijkers Administratie 0031 6 15 51 56 94 e-mail

Downloads:
Bardienst regelement
Reservepool
Instructie verantwoord alcohol schenken
Huis- en gedragsregels
Openingstijden paviljoen